Κρατήστε με ενήμερο για τα Indie Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Ενότητα 1. Best in Campaigns

Βραβεύονται οι καμπάνιες που συνδύασαν με επιτυχία διαφορετικά Μέσα και κανάλια επικοινωνίας ή εργαλεία, για να περάσουν το μήνυμα ενός brand. Για να γίνει δεκτή μια υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να έχει συνδυάσει διαφορετικά Μέσα.

1.1 B2B
1.2 B2C
1.3 Εταιρική Επικοινωνία / Aυτοπροβολή
1.4 Not-for-Profit, Charity, Κοινωνικά Μηνύματα (Υποψηφιότητες από Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς, Ιδρύματα, MKO, κ.λπ.
Η κατηγορία δεν αφορά σε υποψηφιότητες από brands).

Ενότητα 2. Best in Film / Video

Βραβεύονται μεμονωμένες διαφημιστικές ταινίες ή σειρά έργων που ξεχωρίζουν για το storytelling τους.

2.1 TV-Cinema
2.2 Online
2.3 Events / Corporate
2.4 Film Campaign
2.5 Best Use of Film by a Regional agency
2.6 Most Innovative Use of Film
2.7 Other

Ενότητα 3. Best in Print / Outdoor

Βραβεύονται μεμονωμένες καταχωρήσεις και billboards ή σειρά έργων που ξεχωρίζουν για την ιδέα και την υλοποίησή τους.

3.1 Print Ads
3.2 Print Campaign
3.3 Outdoor
3.4 Outdoor Campaign
3.5 Best Use of Print / Outdoor by a Regional agency
3.6 Most Innovative Use of Print / Outdoor
3.7 Other

Ενότητα 4. Best in Radio

Βραβεύονται μεμονωμένα ραδιοφωνικά σποτ ή σειρά έργων που ξεχωρίζουν για την ευφυή αφηγηματικότητά τους και τη δεξιοτεχνική χρήση του ήχου στην υλοποίησή τους.

4.1 Radio Spots
4.2 Radio Campaign
4.3 Best Use of Radio by a Regional agency
4.4 Most Innovative Use of Radio
4.5 Other

Ενότητα 5. Best in Digital

Βραβεύονται τα έργα, οι ενέργειες και οι ψηφιακές καμπάνιες που χρησιμοποίησαν με δημιουργικό τρόπο τις τεχνολογίες, πλατφόρμες και ψηφιακά Μέσα για να αφηγηθούν το μήνυμα ενός brand.

5.1 Digital Campaigns (π.χ banner campaign, κ.λπ.)
5.2 Websites
5.3 Social Media (Activations in Social Networks, κ.λπ.)
5.4 Performance
5.5 Branded Content
5.6 Best Use of Digital by a Regional agency
5.7 Most Innovative Use of Digital
5.8 Other

Ενότητα 6. Best in Design

Βραβεύονται τα έργα εκείνα στα οποία το Design κατάφερε να επικοινωνήσει με πετυχημένο τρόπο το μήνυμα της μάρκας ή/και να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα αναγνωρίσιμη από τον καταναλωτή.

6.1 Branding / Rebranding & Corporate ID
6.2 Visual Communication (Promotional Printed Media, Posters, Calendars, κ.λπ.)
6.3 Packaging
6.4 Product Design
6.5 Brand Environment & Experience Design
6.6 Digital & Interactive
6.7 Best Use of Design by a Regional agency
6.8 Most Innovative Use of Design
6.9 Other

Ενότητα 7. Best in Direct

Βραβεύονται οι ενέργειες εκείνες που επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο ένα συγκεκριμένο μήνυμα, επιτυγχάνοντας τους στόχους της μάρκας σε όρους μετρήσιμης αντίδρασης από το κοινό.

7.1 Μailing
7.2 Broadcast
7.3 Print / Outdoor
7.4 Ambient
7.5 Digital & Social
7.6 Best Use of Direct by a Regional agency
7.7 Most Innovative Use of Direct
7.8 Other

Ενότητα 8. Best in Media

Βραβεύονται τα πλάνα και οι στρατηγικές εκείνες που αξιοποίησαν δημιουργικά τα επιμέρους Μέσα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της καμπάνιας.

8.1 TV
8.2 Print / Outdoor
8.3 Radio
8.4 Digital / Social Platforms
8.5 Data & Analytics
8.6 Events
8.7 Πολλαπλά Μέσα
8.8 Best Use of Media by a Regional agency
8.9 Μost Innovative Use of Media
8.10 Other

Ενότητα 9. Best in PR

Βραβεύονται τα έργα εκείνα που επιδεικνύουν δημιουργική στρατηγική σκέψη και που επηρέασαν την κοινή γνώμη με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της μάρκας.

9.1 Brand Communication
9.2 Corporate Communication (external, internal)
9.3 Digital & Social
9.4 Corporate Social Responsibility
9.5 Events
9.6 Best Use of PR by a Regional agency
9.7 Most Innovative Use of PR
9.8 Other

Κορυφαία Βραβεία

Agency of the Year Awards

Indie Ad Agency of the Year (Campaign, Film / Video, Print / Outdoor, Radio)
O τίτλος Indie Ad Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στις ενότητες Campaign, Film / Video, Print/ Outdoor, Radio.

Indie Digital Agency of the Year
O τίτλος Indie Digital Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Digital.

Indie Design Agency of the Year
O τίτλος Indie Design Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Design.

Indie Direct Agency of the Year
O τίτλος Indie Direct Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Direct.

Indie Media Agency of the Year
O τίτλος Indie Media Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Media.

Indie PR Agency of the Year
O τίτλος Indie PR Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα PR.

Company Size: Οι παρακάτω τίτλοι θα απονεμηθούν στις εταιρείες που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν, ανεξαρτήτως ενότητας αλλά σύμφωνα με το μέγεθος της εταιρείας.

Best Small Indie Agency Of The Year
Up To 10 Employees
Best Medium Indie Agency Of The Year
11-25 Employees
Best Large Indie Agency Of The Year
26+ Employees

Special Awards

Best Indie Newcomer of the Year
O τίτλος θα απονεμηθεί στην εταιρεία, της οποίας η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2021 και μετά και συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, ανεξαρτήτως ενότητας.

Best Indie Regional Agency of the Year
Ο τίτλος θα απονεμηθεί στην περιφερειακή/τοπική εταιρεία που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην κατηγορία “Best Use of _ by a Regional agency”, ανεξαρτήτως ενότητας.

Διακρίσεις

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία.

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών.