Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

1. Best in Film

Βραβεύονται μεμονωμένες διαφημιστικές ταινίες ή καμπάνιες που ξεχωρίζουν για το storytelling τους.

1.1TV-Cinema
1.2 Online
1.3 Events/Corporate
1.4 Campaign
1.5 Best Use of Film by a Regional agency
1.6 Most Innovative Use of Film

2. Best in Print / Outdoor

Βραβεύονται μεμονωμένες καταχωρήσεις και billboards ή καμπάνιες που ξεχωρίζουν για την ιδέα και την υλοποίησή τους.

2.1 Print Ads
2.2 Print Campaign
2.3 Billboards
2.4 Ambient & Experiential
2.5 Outdoor Campaign
2.6 Best Use of Print/Outdoor by aRegional agency
2.7 Most Innovative Use of Print/Outdoor

3. Best in Radio

Βραβεύονται μεμονωμένα ραδιοφωνικά σποτ, καμπάνιες και περιεχόμενο που ξεχωρίζουν για την ευφυή αφηγηματικότητά τους και τη δεξιοτεχνική χρήση του ήχου στην υλοποίησή τους.

3.1 Radio Spots
3.2 Branded Content/ Podcasts
3.3 Native Advertising
3.4 Campaign
3.5 Best Use of Radio by a Regional agency
3.6 Most Innovative Use of Radio

4. Best in Digital

Βραβεύονται τα έργα, οι ενέργειες και οι καμπάνιες που χρησιμοποίησαν με δημιουργικό τρόπο τις τεχνολογίες, πλατφόρμες και ψηφιακά Μέσα για να αφηγηθούν το μήνυμα ενός brand.

4.1 Integrated Campaigns
4.2 Websites
4.3 Social Media (Activations in Social Networks, κ.λπ.)
4.4 Performance
4.5 Branded Content
4.6 Best Use of Digital by a Regional agency
4.7 Most Innovative Use of Digital

5. Best in Design

Βραβεύονται τα έργα εκείνα στα οποία το Design κατάφερε να επικοινωνήσει με πετυχημένο τρόπο το μήνυμα της μάρκας ή/ και να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη οπτική ταυτότητα αναγνωρίσιμη από τον καταναλωτή.

5.1 Branding/ Corporate ID
5.2 Visual Communication (Promotional Printed Media, Posters, Calendars, κ.λπ.)
5.3 Packaging
5.4 Product Design
5.5 Brand Environment & Experience Design
5.6 Digital & Interactive
5.7 Best Use of Design by a Regional agency
5.8 Most Innovative Use of Design

6. Best in Direct

Βραβεύονται οι ενέργειες εκείνες που επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο ένα συγκεκριμένο μήνυμα, επιτυγχάνοντας τους στόχους της μάρκας σε όρους μετρήσιμης αντίδρασης από το κοινό. :

6.1 Μailing
6.2 Broadcast
6.3 Print/Outdoor
6.4 Digital & Social
6.5 Best Use of Direct by a Regional agency
6.6 Most Innovative Use of Direct

7. Best in Media

Βραβεύονται τα πλάνα και οι στρατηγικές εκείνες που αξιοποίησαν δημιουργικά τα επιμέρους Μέσα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της καμπάνιας.

7.1 TV
7.2 Print/ Outdoor
7.3 Radio
7.4 Digital Platforms
7.5 Social Media
7.6 Data & Analytics
7.7 Events
7.8 Πολλαπλά Μέσα
7.9 Best Use of Media by a Regional agency
7.10 Μost Innovative Use of Media

8. Best in PR

Βραβεύονται τα έργα εκείνα που επιδεικνύουν δημιουργική στρατηγική σκέψη και που επηρέασαν την κοινή γνώμη με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της μάρκας.

8.1 Brand Communication
8.2 Corporate Communication (external, internal)
8.3 Digital & Social
8.4 Crisis Management
8.5 Corporate Social Responsibility
8.6 Public Affairs
8.7 Events
8.8 Best Use of PR by a Regional agency
8.9 Most Innovative Use of PR

Agency Of The Year Awards

Ad (Film, Print/Outdoor, Radio):

O τίτλος Ad Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, στις ενότητες Film, Print/ Outdoor, Radio.

Digital:

O τίτλος Digital Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Digital.

Design

O τίτλος Design Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Design.

Direct:

O τίτλος Direct Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Direct.

Media

O τίτλος Media Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα Media.

PR:

O τίτλος PR Agency of the Year θα απονεμηθεί στο agency που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην ενότητα PR.

Company Size

Οι παρακάτω τίτλοι θα απονεμηθούν στις εταιρείες που έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν, ανεξαρτήτως ενότητας αλλά σύμφωνα με το μέγεθος της εταιρείας.

  • Best Agency of the Year | Up to 10 Employees
  • Best Agency of the Year | Up to 11-25 Employees
  • Best Agency of the Year | Up to 26+ Employees

Special Awards

Best Newcomer of the Year:

O τίτλος θα απονεμηθεί στην εταιρεία, της οποίας η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2019 και μετά και συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει, ανεξαρτήτως ενότητας.

Best Regional Agency of the Year:

Ο τίτλος θα απονεμηθεί στην περιφερειακή/τοπική εταιρεία που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει στην κατηγορία “Best Use of _ by a Regional agency”, ανεξαρτήτως ενότητας.

Διοργάνωση

Official Publication