Κρατήστε με ενήμερο για τα Indie Awards 2025

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Στα Indie Awards 2024 δικαίωμα συμμετοχής έχουν ελληνικά ανεξάρτητα agencies (Ad, Digital, Design, Interactive, Media, PR), στη μετοχική σύνθεση των οποίων δεν συμμετέχει κάποιος διεθνής Όμιλος Επικοινωνίας, με έργα που αφορούν είτε στην ελληνική είτε στην ξένη αγορά.

Στα βραβεία δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα έργα που έχουν υλοποιηθεί από 21/12/22 έως 12/01/24.

Ο διαχωρισμός σε agency size (0-10, 11- 25, 26+) γίνεται βάσει των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες.

Ως “newcomer” ορίζεται η εταιρεία εκείνη, της οποίας η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2022 και μετά.

Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβαίνει σε έλεγχο της αλήθειας, ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, ωστόσο η Boussias Events έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και αποκλείσει ή/ και να μην βραβεύσει μια υποψηφιότητα αν υποπέσει στην αντίληψή της ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί είναι ψευδή ή ανακριβή, ή αν έχουν αποσιωπηθεί ουσιώδη στοιχεία στην υποβληθείσα υποψηφιότητα. Αντίστοιχα, εφόσον τους ζητηθεί, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στον φάκελο της υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Boussias Events, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Οι νικητές της διοργάνωσης μπορούν να αναφέρονται στην διάκρισή τους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δελτία τύπου, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) χρησιμοποιώντας τον τίτλο της διάκρισης ως αυτός έχει απονεμηθεί (αυτολεξεί) από την Εταιρεία, ενώ απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε παραλλαγή του τίτλου (ακόμη και η μετάφρασή του από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και το αντίστροφο), εκτός αν συναινέσει προς τούτο ρητώς και εγγράφως η Εταιρεία, της Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε συμμετέχοντες της διοργάνωσης ή σε οιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με το ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλλετε υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η πληρωμή με ένα από τους παρακάτω μεθόδους πληρωμής.
  1. Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (Stripe)
  2. Με τραπεζική κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των βραβείων (Απαιτείται αποστολή αποδεικτικού κατάθεσης εδώ: https://www.indieawards.gr/bank-transfer-receipt/)


Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.
Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο e-mail: [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Γενικά Ζητούμενα Υποχρεωτικά

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Events»). Σημ.: Η συμμετέχουσα εταιρεία στα Indie Awards ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι μόνο μία. Σε περίπτωση διάκρισης, θα πριμοδοτηθεί με τους αντίστοιχους πόντους στην καταμέτρηση για την ανάδειξη των κορυφαίων της χρονιάς, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο «Κορυφαία Βραβεία»: 7 για το Gold, 3 για το Silver και 1 για το Bronze.

3. Company size

Επιλέξτε τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες (έως 10 υπάλληλοι, από 11 έως 25, 26+).

4. Έναρξη εργασιών

Η έναρξη εργασιών της εταιρείας σας πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2022 και μετά: Ναι ή Όχι (Το πεδίο συμπληρώνεται προκειμένου οι νεοσύστατες εταιρείες να μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο «Best Newcomer of the Year»)

5. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και αναφερθείτε στα παρακάτω:
 • Στόχος / Πρόκληση: Ποιος ήταν ο στόχος και η πρόκληση πίσω από τo συγκεκριμένo έργο; Ποιο ήταν το brief και σε ποια ανάγκη θα απαντούσε; Ποια πληθυσμιακή ομάδα ήθελε να προσεγγίσει; Ποιοι ήταν οι στόχοι της καμπάνιας;
 • Στρατηγική & Δημιουργικότητα: Ποια ήταν η λύση που προκρίνατε και ποια τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση και στην δημιουργική ιδέα; Ποια ήταν η δημιουργική προσέγγιση; (*Η Δημιουργικότητα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα Media).
 • Υλοποίηση & Αποτελέσματα: Περιγράψτε την διαδικασία υλοποίησης. Υπάρχουν στοιχεία καινοτομίας και ποια; Προσδίδει η υλοποίηση ποιότητα και στοιχεία υψηλής αισθητικής στο έργο και με ποιον τρόπο; Ποια ήταν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που πετύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχατε ορίσει; Γιατί αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας;

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

7. Media-ready synopsis (έως 50 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά:
 1. στην ιστοσελίδα των βραβείων
 2. στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα της Boussias Media
 3. στα Social Media της Boussias Media & Boussias Events
 4. στα δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ.
 5. ενδέχεται να υποστηρίζει την εκφώνηση του βραβείου στην τελετή απονομής εφόσον πραγματοποιηθεί.
  Γράψτε την περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

8. Media – ready image (έως 1 αρχείο jpg, έως 5 ΜΒ, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Προσθέστε media – ready image σχετικό με την υποψηφιότητά σας. Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, το image που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν το κατάλληλο!

Ειδικά Ζητούμενα Υποχρεωτικά

Για την ενότητα: 2. Best in Film/ Video.

Ταινία – Video Link (YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video) Προσθέστε την ταινία ή το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https:// www.youtube. com/ watch?v=12345678 ή https:// vimeo. com/12345678)

Για την ενότητα: 4. Best in Radio Ραδιοφωνικό μήνυμα – Audio link (SoundCloud, Mixcloud, YouTube)

Προσθέστε το ραδιοφωνικό μήνυμα της υποψηφιότητάς σας. (https:// soundcloud.com/greatradio-ad/ radio-ad-forbrand ή https://www. mixcloud.com/greatradio-ad/ radioad-forbrand)

Για τις ενότητες: 3. Best in Print / Outdoor & 6. Best in Design & 7. Best in Direct

Έργα προς αξιολόγηση – Φωτογραφίες (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο). Προσθέστε τα έργα / φωτογραφικό υλικό προς αξιολόγηση.

Για την ενότητα: 5. Best in Digital Links

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

Γενικά Ζητούμενα Προαιρετικά

9. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας Gallery (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο) Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Gallery (προαιρετικά – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11. Case Study Video / Audio Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom, Facebook Video, SoundCloud, Mixcloud)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www. youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

12. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη του κλάδου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα ή τον όμιλο εταιρειών όπου οι ίδιοι εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία / όμιλος στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επεξεργάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες υποψηφιότητες αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Διοργάνωσης και απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων αυτών από τους κριτές για ίδιον όφελος ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν σχετίζεται άμεσα με το έργο της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και την ανάδειξη των νικητών της Διοργάνωσης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Στρατηγική & Δημιουργικότητα* (50%)
*Η Δημιουργικότητα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα Media.

2. Υλοποίηση & Αποτελέσματα (50%)

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από 0 έως 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.
 • Οι κατηγορίες που έχουν μεμονωμένες υποψηφιότητες ενδέχεται να συγχωνευτούν με άλλες κατηγορίες κατόπιν απόφασης Προέδρου και σίγουρα πριν από την βαθμολόγησή τους. Εφόσον κάποια κατηγορία δεν δύναται να συγχωνευθεί, τότε αξιολογείται στο επίπεδο της ενότητας μαζί με άλλες μεμονωμένες υποψηφιότητες που δεν έχουν συγχωνευθεί και κρίνονται βάσει του μέσου όρου των βαθμολογιών της συγκεκριμένης ενότητας.

Η Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί το 2ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου

Κόστος Υποψηφιότητας

Early Bird Rate 9% (Έως18/12)

Όροι Προσφοράς Early Bird
Η προσφορά early bird ισχύει για υποψηφιότητες που θα εξοφληθούν έως τη λήξη της προσφοράς.
Σε περίπτωση ακύρωσης δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Από 1-2 υποψηφιότητες: 350€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 3-5 υποψηφιότητες: 270€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 6-10 υποψηφιότητες: 245€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10-20 υποψηφιότητες: 230€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες και άνω: 210€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Full Price Rate

Από 1-2 υποψηφιότητες: 385€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 3-5 υποψηφιότητες: 297€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 6-9 υποψηφιότητες: 269€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10-20 υποψηφιότητες: 253€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες & άνω: 231€ η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α